sábado, 24 de enero de 2009

Io buy ser president

Io buy ser president.

Lluís foix va escriura un articul en La Vanguardia an data 13-9-07 fen ona reflexio sobra el nombra actual de presidents d`Catalunya y va arribar a le conclusio d`que in tenin tres presidents y mig, les mol hunorables Pujol, Maragall, Montilla i el señor Carod Rovira. Presidents que i pensan y actuan com tals.

An aquest pais qui no corra vola, i per aicho el mol hunurabla president Pujol esta prumucionan al seu fill Oriol com futur president de la Generalitat, diu que ies un gran patriota, fabulos traballador, i te condicions pulitiques inmillurablas per liderar la nacio hacia l`autonomia que ens cal, l`autonomia Portuguesa. Per cert TV3 i ha firmar un acord an la televisión pública portuguesa per produir un documental sobra 1.640 la data en que Catalunya i Portugal es van sublevar contra el malëit (maldito) Felip IV.

Arriban a aquest punt, yo vuldria pustularma com futur candidat a president de la generalitat, ies per aquest motiu que i fare cinc centims de curriculum impressindibla per puder axpirar a tan nobla cargo.
Un servidor es natural d`Torrecillas de la Tiesa, provìncia de Caceres, environada (comarca) de Trujillo. Ell cugnom del meu pobla de naixement, de la Tiesa, te ell seu origen en un fet fisiologit singular e insolit de les habitans barons de aquesta villa: La elevat producio interna de una substància química denominada Citrat d`Sildenafilo (vulgarment Viagra), estudis previs sobra ells cumpurtament de aquestas persones d`Torrecillas van ser mol utils per l`investigacio i popularisacio d`aquest milagros farmac. Y sembla ser que el citrac d`Sildenafilo actua similarment all alcaloide de ona plante uriginarie d´sudamerica la yohimbina aumentan lè vasodilataciò i estimulan les ganglis que controlen el tejill eréctil. Als mateix tem fa ona inhibisio forta d` la serotonine cuyo exces bluquea l`apetitu sexual.


Puser dispusar de aquesta virtud natural no tingui una maior impurtansia, i no as te que magnificar, pero un president com cal, per ser un bon gubernan ha de estar realment relajat sensa prublemes d´ abstinencia i dispusat en cualsevol mument a demustrar qui ies d`confianza per la bona marcha dell pais. Mireus l`ejemple del expresident norteamerica Clinton y tambe el seu sucesor, ell señor Bush i cumpareus.

Un servidor a diferensia de Uriol Pujol, no ies on bon patriota , pusiblement, io ,sigui un mal espayol i piyor catala, pero tutom tenin deret a gaudir, fruir (difrutar) d´ ell ejercisi dell puder i teoricamen un servidor te las mateixas pusibilitast que cualsevol catala de origen o nouvingut, a mes a mes, con Vustes podan cumprubar dumino la llengua dell pais mol millor que el seyor Muntilla, i aicho te ell seu merit.


La gen d`ERC diu que volen crear espais de suberania desde el Guvern Muntilla. Io vuldria dir que cuan arrivi al puder lo mes urgent que fare i sera cumprarme ona bona finca a Tordecillas, pusar al fron de la matecha a un testaferru i dedicarla a la cria dell Brau.

A Deu si Aus.